Kiểm định chất lượng

Chứng nhận chất lượng

Các chỉ số quan trọng của FUWA3E đều được kiểm định tại các cơ sở uy tín hàng đầu Việt Nam như:

  • Viện Hàn Lâm Khoa học
  • Viện Pasteur Hồ Chí Minh
  • Quatest 1
  • Quatest 2