(3) 17.000 58.000  17000 - 58.000 Điểm

Nước vệ sinh bồn cầu

Vệ sinh bồn cầu Fuwa3e

17.000 66.000  17000 - 66.000 Điểm

Nước lau sàn

Nước lau sàn Fuwa3e 1L

95.000  95000 - 95.000 Điểm
19.000 65.000  19000 - 65.000 Điểm
15.000 30.000  15000 - 30.000 Điểm

Nước ngâm rửa thực phẩm

Nước ngâm rửa thực phẩm Fuwa3e 1L

(3) 15.000 65.000  15000 - 65.000 Điểm
86.000  86.000 Điểm
17.000 75.000  17000 - 75.000 Điểm

Nước rửa chén

Nước rửa chén Fuwa3e 3.8L

335.000  335.000 Điểm
265.000 295.000  265000 - 295.000 Điểm

Bình xịt khử mùi & Kháng khuẩn

Xịt tinh dầu tràm Fuwa3e

(2) 95.000  95.000 Điểm